Medlemskab
                      


Medlemskab kan opnåes så fremt der er plads ved henvendelse til bestyrelsens kasserer (se link Bestyrelse)
Se også betingelser under Love og vedtægter §2